Cieszymy się, iż chcesz do nas dołączyć. Podaj swoje dane i oczekuj odpowiedzi ze Sztabu WOŚP...
Imię* (imiona)
Nazwisko*
Nr dokumentu tożsamości*
PESEL*
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*
Województwo*
Adres zamieszkania (Ulica)*
Nr domu*
Nr mieszkania*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Nr telefonu*
Nr telefonu komórkowego
Adres e-mail
Miejsce nauki/pracy (Nazwa)*
Adres szkoły/pracy (Ulica)*
Nr domu*
Nr lokalu
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Który raz będziesz uczestniczyć w Finale WOŚP*


*UWAGA!
Pola oznaczone gwiazdką to pola obowiązkowe i muszą zostać wypełnione!
Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie kandydata na wolontariusza.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3-4 Ustawy o ochronie danych osobowych
zgadzam się na zamiszczenie moich danych (imię, nazwisko, PESEL, zebrana kwota)
na stronie internetowej Sztabu WOŚP (wpisz TAK/NIE)W razie pytań niecierpiących zwłoki, proszę pisać na adres wosp-msw@o2.pl