Podobnie jak w latach ubiegłych, celem zgromadzenia funduszy na zakup złoto-srebrnego medalu, wypuściliśmy kolejną (już czwartą) serię naszych „Sztabowych Cegiełek”.

IV seria „Cegiełek” była wyjątkowa, ponieważ na „Cegiełkach” obok nominału 10,00 zł umieszczony został wizerunek rewersu medalu II edycji, który jest w naszym posiadaniu. Wyraźnie został również określony cel ich wydania i sprzedaży.

Sprzedaż „Cegiełek” wśród członków Sztabu WOŚP, wolontariuszy oraz naszych przyjaciół przebiegała jak zawsze sprawnie. Większość ofiarodawców nabyła jedną „Cegiełkę” stając się współwłaścicielami tego przepięknego i niezwykłego krążka. Były również osoby, które biorąc pod uwagę cel naszej akcji ofiarowały większą kwotę niż zakładane 10,00 zł. W takich przypadkach darczyńcy otrzymywali „Cegiełki” w ilości adekwatnej do dokonanej wpłaty. Będąc wdzięczni za ten bezinteresowny i szlachetny gest składamy Im w tym miejscu gorące podziękowania. Całkowity dochód ze sprzedaży „Cegiełek”, który wyniósł 2.120,00 zł został przeznaczony na zakup złoto-srebrnego medalu III edycji.

Udało się nam wylicytować medal o nr 222. Ale powtórzę słowa z ubiegłorocznego Finału WOŚP – gdyby był to numer ostatni cieszylibyśmy się równie gorąco! Dla nas najważniejszy jest fakt samego uczestnictwa w licytacji, dający dowód jak bardzo bliskie są nam idee Orkiestry. Podobnie jak Orkiestra zamierza grać do końca świata i o jeden dzień dłużej, my mamy zamiar równie długo uczestniczyć w organizowanych przez Fundację licytacjach.

I jeszcze jedna ważna informacja „medalowa”.

Zawsze nr 13 każdego medalu z corocznej licytacji (podobnie jak wcześniej złotych serduszek i złotych kart telefonicznych), pozostaje w Fundacji.

Zobacz również kolejną naszą licytację – Beanie Baby.

Poniżej prezentujemy certyfikat i zaświadczenie stwierdzające autentyczność złoto-srebrnego medalu III edycji o numerze 0000222, który wylicytowaliśmy podczas XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Certyfikat
Zaświadczenie