WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
VII FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 0014570 522,20  
2. GOLONKO Łukasz 0014571 315,18  
3. RASZEWSKI Andrzej 0014572 132,18  
4. KOBLAK Maciej 0014573 441,14  
5. SZULOWSKI Rafał 0014574 167,97  
6. KOSNOWSKI Paweł 0014575 387,01  
7. WASIUK Tomasz 0014576 549,94  
8. CHOJNOWSKI Łukasz 0014577 459,31 5,00 $
9. MIECZKOWSKI Cezary 0014578 184,55  
10. ESTKOWSKI Andrzej 0014579 367,81  
11. KOBLAK Magdalena 0014580 636,45  
12. KALIŃSKA Magdalena 0014581 492,66  
13. KRZESKA Dorota 0014582 587,34  
14. MIKULSKI Paweł 0014583 243,79  
15. ZAGDAŃSKI Kamil 0014584 92,48  
16. PRZEWŁOCKI Tomasz 0014585 429,58  
17. KĘDZIOR Magdalena 0014586 0,00 brak rozliczenia
18. TOBERA Anna 0014587 583,91  
19. PRZYCZYNA Paweł 0014588 613,63  
20. TARCZYŃSKI Marcin 0014589 341,59  
21. WOLAN Łukasz 0014590 455,55 1,00 $
22. SEREMET Rafał 0014591 314,82  
23. MACIEJEWSKI Bartłomiej 0014592 373,93  
24. KALBARCZYK Łukasz 0014593 178,04  
25. ŻURAWSKI Michał 0014594 373,40  
26. FRELAK Magdalena 0014595 0,00 nb (nie stawiła się)
27. KOWALSKA Katarzyna 0014596 538,52  
28. OROWIECKA Katarzyna 0014597 621,44  
29. LISZEWSKI Piotr 0014598 0,00 nb (nie stawił się)
30. LEONCZAK Maciej 0014599 718,18  
RAZEM: 11 122,60
słownie złotych: jedenaście tysięcy sto dwadzieścia dwa 60/100